Zoeken in deze blog

zondag 22 februari 2015

Ervaringen met de AVO Two Panel Valve Tester en de AVO Valve Characteristic Meter Mk. III - Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Naschrift:


Naar aanleiding van mijn vraag op Het Nederlands Forum over Oude Radio's is gereageerd, waarvoor mijn dank. Zie: Reactie door "Electronenbuizen"

Het door mij geschetste probleem doet zich blijkbaar alleen voor bij de AVO Two Panel Valve Tester. Bij de latere modellen is de lange pen voor de stand "0" uit de pin-selector gelaten zodat op die stand wel degelijk sprake is van contactloosheid en er dus geen kortsluitingen kunnen ontstaan wanneer meerdere keren "0" in de instelcode voor komt. De oplossing voor de AVO Two Panel Valve Tester ligt dus voor de hand: Verwijder de lange pen (er zijn er dus in totaal 9) die wordt gebruikt voor de stand (standen) "0".

Ik had dat graag wat eerder geweten omdat ik ook veel buizen heb getest op de AVO Valve Characteristic Meter Mk. III die in het Rotterdams Radio Museum staat, waar ik een van de vrijwilligers ben. Juist om die niet te beschadigen, heb ik veel buizen met mijn multimeter op "i.c." doorgemeten...en dus voor de kat z'n staart.

De hierna volgende oorspronkelijke tekst moet dus met deze kennis worden gelezen.

Oorspronkelijke tekst:


In de AVO Valve Data Manuals staan vooral voor buistypen van het continent in de instelcodes vaak sterretjes ( * ). De betreffende pin kan dan ofwel "n.c." (= not connected = geen verbinding binnen de buis met een of meer andere pinnen), ofwel "i.c." (= internally connected = wel verbinding binnen de buis met een of meer andere pinnen) zijn.

De AVO Two Panel Valve Tester, waarvan ik er zelf een heb (zie: Buizen testen ), heeft niet de mogelijkheid om pinnen contactloos te schakelen. Pinnen kunnen wel aan massa/aarde worden gelegd (code voor die pinnen = 0).

Zolang pinnen van buizen "n.c." zijn, kunnen ze zonder problemen aan massa/aarde worden gelegd. Maar zodra ze "i.c." zijn, gaat het fout, met mogelijke schade aan de tester. Ik raad overigens alle bezitters van de AVO Two Panel Valve Tester aan om een zekering van ca. 150 mA traag in een van de 230 Volt leidingen, dus waar de netspanning de tester binnenkomt, op te nemen.

Dit probleem kan natuurlijk worden opgelost door de aansluiting voor de code "0" aan de pin selector los te koppelen van massa/aarde. AVO heeft dat in alle modernere modellen (Mk. II, Mk. III, etc.) overigens al standaard gedaan.

Toch kan het dan nog steeds fout gaan, ook met de modernere modellen Mk. II en Mk. III (n.b.: van de overige modellen weet ik dat niet zeker maar ik vermoed dat daar hetzelfde voor geldt). Want als bijvoorbeeld pin 1 en 2 "i.c.", dus intern met elkaar verbonden zijn, en pin 3 en 4 ook, en pin 1 de aansluiting is voor het stuurrooster en pin 3 de aansluiting voor de anode, dan zou het 'contactloos' schakelen van de pinnen 2 en 4 toch een kortsluiting veroorzaken tussen het rooster en de anode. En zo zijn er, afhankelijk van het betreffende buistype, natuurlijk nog veel meer mogelijkheden voor dergelijke kortsluitingen.

Het is dus raadzaam om buistypen waarvan niet alle pinnen worden gebruikt en waarvan de instelcodes in de AVO Valve Data Manual dus vrijwel steeds (maar niet altijd!) een of meer sterretjes ( * ) bevatten, met een multimeter op "i.c.", dus interne doorverbindingen door te meten, zeker als je de bezitter van een AVO Two Panel Valve Tester of een AVO Valve Characteristic Meter Mk. II bent. De latere modellen hebben een interne beveiliging waardoor de meter niet kan sneuvelen. Maar de buis die getest wordt kan ook dan wel degelijk sneuvelen.

Het testen op "i.c." gaat het handigst met een multimeter met krokodillenbekjes. Je kan er natuurlijk ook een apart apparaatje voor bouwen maar dan zit je eigenlijk al dicht tegen het zelf bouwen van een buizentester aan.

Hieronder de tot nu toe door mij opgedane ervaringen met enkele buistypen. Deze lijst is natuurlijk niet uitputtend en houdt daarom geen garantie in dat alle exemplaren van een bepaald buistype binnen deze opsomming vallen. Dus vooral zelf met een multimeter blijven testen!


AZ41 Philips


Bij testen 3 verschillende pin-configuraties ervaren:


1) Pin 2 (= Anode 1): Intern doorverbonden met Pin 1
    Pin 6 (= Anode 2): Intern doorverbonden met Pin 5
    Pin 3 en Pin 4: Intern doorverbonden = centretap op gloeidraad
    
    Code = 880 099 230

    Code AVO Two Panel voor testen D2 = 880 099 320  (anders meting D2 = 0 mA)

2) Pin 1 = n.c.
    Pin 6 = n.c.
    Pin 3 en Pin 4: Intern doorverbonden = centretap op gloeidraad
    Pin 1 = tap tussen Pin 7 en Pin 3
    Pin 5 = tap tussen Pin 4 en Pin 8
    
    Code = Onmogelijk

3) Pin 1 = n.c.
    Pin 6 = n.c.
    Pin 3 en Pin 4: Intern doorverbonden = centretap op gloeidraad
    Pin 1 = tap tussen Pin 7 en Pin 3
    Pin 5 = n.c.

    Code = Onmogelijk


EZ4 Philips en Valvo


AVO Valve Data Manual geeft 20 mA aan maar 3 van 4 geteste exemplaren zaten tussen 40 en 50 mA


EZ80


AVO Valve Data Manual geeft 35 mA aan maar vrijwel alle geteste exemplaren zitten rond 30 mA

Pinnen 2 & 6 & 8 & 9 = n.c.

Code = 901 230 800


EZ81


AVO Valve Data Manual geeft 25 mA aan maar vrijwel alle geteste exemplaren zitten rond 50 mA

Pinnen 2 & 6 & 8 & 9 = n.c.

Code = 801 230 900


PL36 (EL36)


Bij testen 3 verschillende pin-configuraties ervaren:

1) Philips, Pope, Adzam, Siemens, Mullard
    (gemaakt door: Philips, La Radiotechnique, Mullard, Valvo)

    Pin 4 (= Schermrooster): Intern doorverbonden met Pin 1
    Pin 6 ontbreekt
    Pin 8 (= Kathode): Intern doorverbonden met Pin 3

    Code = 521 540 310

2) RFT, Haltron, Teonex
    (vermoedelijk gemaakt door: RFT)
    
    Pin 4 (= Schermrooster): Intern doorverbonden met Pin 1
    Pin 6 ontbreekt
    Pin 3 = n.c.

    Code = 520 540 310

3) Telefunken
    (gemaakt door Telefunken)

    Pin 4 (= Schermrooster): Intern doorverbonden met Pin 3
    Pin 6 ontbreekt
    Pin 8 (= Kathode): Intern doorverbonden met Pin 1
    
    Code = 125 540 310


PL81 (EL81) Philips, Pope, Tungsram


Pin 6 en Pin 9 (= Vangrooster): Intern doorverbonden met Pin 1
Pin 8 (= Schermrooster): Intern doorverbonden met Pin 7

Code = 141 231 551


PL84 Philips, Pope, Valvo


Pin 2 (= Stuurrooster): Intern doorverbonden met Pin 1
Pin 7 (= Anode): Intern doorverbonden met Pin 8

Code = 441 230 665


PY81 Philips


Pin 9 = Anode: Intern doorverbonden met Pin 2

Code = 080 230 008


PY88


Bij testen 2 verschillende pin-configuraties ervaren:

1) Philips

    Pin 9 = Anode: Intern doorverbonden met Pin 2 en Pin 7

    Code = 080 230 808

2) Telefunken, RFT

    Pin 9 = Anode: Intern doorverbonden met Pin 2 en Pin 8

    Code = 080 230 088

3) RSD, Tungsram

    Pin 9 = Anode: Intern doorverbonden met Pin 3 en Pin 8

    Code = 008 230 088


UY41 Philips


Pin 2 (= Anode): Intern doorverbonden met Pin 6
Pin 4 = n.c.
Pin 5 = n.c.

Code = 280 008 130


UY85 Philips


Pin 9 (= Anode): Intern doorverbonden met Pin 1 en Pin 6

Code = 801 238 008


UY89 Philips


AVO Valve Data Manual geeft 20 mA aan maar getest exemplaar was 59 mA

Pin 9 (= Anode): Intern doorverbonden met Pin 2 en Pin 7

Code = 181 230 808


Nog wat foto's van mijn exemplaar (van het paneel met de meter heb ik eentje extra als reserve):


Geen opmerkingen:

Een reactie posten